/ ประเภทหลักของระบบภาษี

ประเภทหลักของระบบภาษี

ธนารักษ์เป็นรัฐที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่มีเงื่อนไขมันจำเป็นต้องมีกระบวนการของการเติมเต็มระบบในขณะที่ทุกคนรู้ว่าส่วนใหญ่ของการฉีดเหล่านี้จะถูกครอบครองโดยภาระผูกพันทางการเงินขององค์กรทางธุรกิจ วันนี้เราจะพูดถึงกลไกภาษีที่ซับซ้อนซึ่งควบคุมกิจกรรมนี้

สาระสำคัญของการเก็บภาษี

ก่อนที่เราจะเริ่มพิจารณาประเภทของภาษีระบบเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเป็นสาระสำคัญในทันทีของกิจกรรมการคลังของรัฐใด ๆ ความจริงก็คือนโยบายของภาระกับภาระผูกพันของหน่วยธุรกิจมีโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีพื้นฐานด้านกฎระเบียบที่น่าประทับใจ

ประเภทของระบบภาษี

และนี่ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะภาษีอากรคือเครื่องมือทางการเงินที่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศใด ๆ ทั้งที่พัฒนาขึ้นและอยู่บนเส้นทางของการจัดตั้ง ดังนั้นภาระทางการคลังแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งบางส่วนของค่าวัสดุซึ่งถูกถอนออกจากเจ้าของในความโปรดปรานของรัฐ จะทำหน้าที่บังคับและกฎระเบียบและเป็นส่วนสำคัญในการเติมเงินกองทุน ในทางกลับกันทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกระบวนการทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญระดับชาติ

ความหลากหลายของภาระทางการคลัง

นโยบายการกำหนดข้อผูกพันคือซับซ้อนและหลายระดับดังนั้นระบบภาษีของสหพันธรัฐรัสเซีย (ประเภทของภาษีที่มีประมาณหลายโหล) จะจัดตามจำนวนของสัญญาณ โดยระดับของการดำเนินงานของนโยบายการคลัง:

 • ภาระทั่วประเทศ (รัฐบาลกลาง): กระจายไปทั่วอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียและมีผลบังคับใช้สำหรับการดำเนินการในทุกภูมิภาค
 • ภูมิภาค: มีการควบคุมโดยประมวลกฎหมายภาษีและแตกต่างกันไปตามอัตราและเงื่อนไขการเก็บภาษีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกี่ยวกับอาณาเขต
 • ภาระท้องถิ่น: เป็นเครื่องมือในการเติมเงินให้กับงบประมาณของท้องถิ่น

ระบบภาษี rf ประเภทของภาษี

นอกจากนี้ภาษีจะถูกแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและจะเกิดขึ้น:

 • บทคัดย่อ (ดำเนินการตามหลักกฎหมายทั่วไป);
 • พิเศษ (แนะนำเพื่อเติมเต็มคลังของรัฐสำหรับเป้าหมายเฉพาะที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน)

โครงสร้างของระบบภาษี

แต่ละรัฐมีความโดดเด่นในนโยบายการคลังในปัจจุบันดังนั้นชนิดของระบบภาษีต่างๆทั่วโลกจึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในเวลาเดียวกันประเทศต่างๆที่สามารถจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนให้มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วก่อน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับหลาย subtleties รวมทั้งจากสถานการณ์ในอดีต

ประเภทหลักของระบบภาษี

ระบบภาษีในความกลมกลืนมากที่สุดความเข้าใจคือชุดของการกระทำทางกฎหมายที่กำหนดคำสั่งขอบเขตและโครงสร้างของการกำหนดภาระทางการคลังรวมทั้งรายการมาตรการและบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งหมดนี้ในการปฏิสัมพันธ์ของมันเป็นกลไกใหญ่ซึ่งรองรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐใด ๆ

หลักการของระบบการคลัง

ประเภทของระบบภาษีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของนโยบายภายในของประเทศ ภายใต้แนวคิดหลักการในกรณีนี้วางหลักบทบัญญัติและความคิดที่สามารถควบคุมกิจกรรมการคลังของรัฐบาล ในระบบภาษีพวกเขาจะแบ่งออกเป็นเศรษฐกิจองค์กรและกฎหมาย

ระบบภาษีประเภทหลักของภาษี

เพื่อแรกสามารถนำมาประกอบสิทธิเท่าเทียมกันความยุติธรรมความโปร่งใสการไม่มีการละเมิดใด ๆ ความเหมาะสมและที่สำคัญที่สุดคือความสะดวกสบาย ซึ่งหมายความว่านโยบายภาษีนี้ใช้กับผู้เสียภาษีทุกรายในลักษณะเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงสถานะและสถานะในสังคม ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนตระหนักดีถึงสิ่งที่เขาจ่ายให้กับงบประมาณและจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากเขา

ประเภทของระบบภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย

หลักการขององค์กรครอบคลุมถึงกรอบเวลาและกรอบเวลาในการดำเนินการตามข้อผูกพันต่อรัฐ กฎหมายถูกควบคุมโดยกฎระเบียบ

บทบาทของระบบภาษีในรัฐ

แม้จะมีความเป็นเอกเทศ แต่ระบบภาษีประเภทหลักก็ทำหน้าที่เดียวกันทั่วโลก:

 1. องค์ประกอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในนี้ประการแรกมันเป็นกลไกการประสานงานที่ดีของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจ (ในบางกรณีบุคคล)
 2. ในเวลาเดียวกันระบบภาษีของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้กำหนดบทบาทของผู้ให้บริการตามภาระหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน: มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด
 3. หน้าที่ทางเศรษฐกิจของกลไกการคลังคือการควบคุมกระแสการเงินภายในของประเทศซึ่งกำหนดสวัสดิการทั่วไปของสังคม
 4. และสุดท้าย - ฟังก์ชั่นการลงทุนเกี่ยวข้องกับการดูแลอนาคตของรัฐผ่านการดำเนินการตามนโยบายการคลังที่มั่นคง

ระบบค่าธรรมเนียมทางการเงินในรัสเซีย

มันค่อนข้างยากที่จะวิเคราะห์งบประมาณนโยบายของประเทศของเรา หากเพียงเพราะรัฐดูเหมือนจะไม่เพียงพอมานานกว่าสองทศวรรษที่จะสร้างกลไกที่ชัดเจนสำหรับการจัดเก็บภาษีและการจ่ายเงินภาระหน้าที่ดังนั้นประเภทของระบบภาษีในรัสเซียจึงเปลี่ยนไปหลายครั้ง

ประเภทของระบบภาษีของรัฐ

วันนี้เราสามารถพูดได้ว่าขั้นตอนการเติมเต็มงบประมาณของเราขาดตัวควบคุมที่ทรงพลังและชัดเจนแม้ว่าจะยังมีศักยภาพสำหรับสิ่งนี้ สำหรับส่วนหลังนั้นมีการกำหนดไว้ในกฎหมายด้านระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีความพร้อมของผลประโยชน์ และพวกเขาสามารถทำงานได้สำเร็จ แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการมีระบบบริหารที่ซับซ้อนในรัฐและระบบราชการระดับสูงเกินไป

ระบบภาษีซึ่งเป็นประเภทภาษีที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตลอดนานหลายศตวรรษประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเสรีซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการตลาดในดินแดนของรัฐ และนี่หมายความว่ากลไกของระบบภาษีในประเทศนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างประสบความสำเร็จและทำหน้าที่เหมือนนาฬิกา

เนื่องจากระดับสูงของผลประโยชน์เช่นเดียวกับความภักดีต่อขั้นตอนการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร (เนื่องจากคุณสามารถลดผลกำไร) กระบวนการลงทุนในเงินกองทุนงบประมาณที่ชัดเจน

ในขั้นตอนของการทำธุรกิจชาวอเมริกันต้องรับผิดชอบภาษีพื้นฐาน:

 • การรวบรวมทางการเงินจากการขาย
 • ภาระรายได้
 • ค่าธรรมเนียมประกันสังคม
 • ภาระในท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ (นำไปใช้กับแต่ละรัฐเป็นรายบุคคล)

ประเภทของระบบภาษีในยุโรป

กลไกทางการเงินของยุโรปตะวันตกนั้นมีความแตกต่างในเชิงคุณภาพจากแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป อย่างน้อยที่สุดโดยความจริงที่ว่ามันเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเกินไปสำหรับผู้ถือภาระภาษี

ตัวอย่างเช่นในฝรั่งเศสไม่มีภาษีวันหยุดและผลประโยชน์ทุกประเภท แต่รัฐบาลมีความภักดีต่อการใช้อัตราค่าเสื่อมราคาแบบเร่งโดยองค์กรธุรกิจ อัตราภาระทางการเงินที่ลดลงนั้นครอบคลุมถึงกิจการที่หันไปใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ระหว่างห้องผ่าตัด

แต่นโยบายภาษีของเยอรมันนั้นแตกต่างกันดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สิน บางครั้งภาษีเงินได้สามารถเข้าถึง 50% ในกิจกรรมบางประเภท ในเวลาเดียวกันบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับจะไปถึงระดับที่สูงเกินไป อย่างไรก็ตามความคิดของชาวยุโรปนั้นช่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ประกอบการในท้องถิ่นดังนั้นกลไกในการเติมเงินคงคลังจึงได้รับการปรับปรุง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น (0)

เพิ่มความคิดเห็น