/ ลดหย่อนภาษีทรัพย์สินสำหรับอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นในการจำนอง: การลดภาษี

เครดิตภาษีทรัพย์สินสำหรับอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นท์ในการจดจำนอง: การหักภาษี

เมื่อซื้อบ้านต้องอาศัยการลดหย่อนภาษีสำหรับอพาร์ทเม้น ประกอบด้วยหลายส่วน แต่มีอยู่เสมอและมีจำนวนมากพอสมควร ในการทำงานอย่างถูกต้องคุณต้องสำรวจคุณลักษณะ

ลดหย่อนภาษีสำหรับพาร์ทเมนต์

การลดหย่อนภาษีคืออะไร

มีสามองค์ประกอบที่ทำขึ้นเพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับพาร์ทเมนต์:

 1. สำหรับการก่อสร้างใหม่หรือการซื้อวัตถุก่อสร้างเสร็จสิ้นของสหพันธรัฐรัสเซียหรือบางส่วนของที่ดิน
 2. สำหรับการกลับมาของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ถูกถ่ายในองค์กรที่ดำเนินงานในรัสเซียหรือจากผู้ประกอบการเอกชน
 3. เพื่อลดดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อที่เกิดขึ้นในธนาคารเมื่อจำนวนเงินที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างหรือการซื้อหุ้นเสร็จในที่อยู่อาศัย

จำนวนการหักภาษี

การลดหย่อนภาษีสำหรับอพาร์ทเมนท์ในจำนวนสูงสุดสามารถรับจำนวนเงินได้เมื่อซื้ออพาร์ทเมนต์มูลค่า 2 ล้านรูเบิล หากจำนวนการซื้อทั้งหมดมากกว่าการลดหย่อนภาษีจะยังคงคำนวณจาก 2,000,000 รูเบิล การหักเงินจำนวนมากที่สุดสามารถนำไปใช้กับวัตถุทรัพย์สินที่ได้มาหนึ่งรายการและกลุ่มของพวกเขา

จะซื้อบ้านของคุณเองเมื่อไรเงินกู้ถูกนำไปหักลดหย่อนภาษีสำหรับพาร์ทเมนต์จะคำนวณจากจำนวนสูงสุดของ 3,000,000 รูเบิล จำนวนนี้ไม่ได้ใช้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออพาร์ทเม้น แต่เพื่อชำระเงินกู้ ข้อ จำกัด การหักภาษีนำไปใช้กับสินเชื่อที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 1 มกราคม 2014

หากบุคคลที่เป็นผู้เสียภาษีได้รับการชำระเงินทั้งหมดไม่เต็มจำนวนเขาสามารถรับเงินที่เหลือจากการโจมตีของแต่ละรอบระยะเวลาภาษีที่ตามมา

ลดหย่อนภาษีสำหรับเอกสารอพาร์ทเม้นท์

ค่าใช้จ่ายเมื่อคำนวณการลดหย่อนภาษี

เมื่อมีการก่อสร้างใหม่หรือมีการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ในบ้านสำเร็จรูปค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกกำหนด:

 1. การออกแบบเอกสารที่จะดำเนินการโครงการและคำนวณการประมาณการ
 2. การได้มาซึ่งวัสดุต่าง ๆ สำหรับการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม
 3. การเข้าซื้อกิจการของอาคารที่อยู่อาศัยได้รับกรณีเมื่อซื้อที่อยู่อาศัยยังไม่เสร็จ
 4. ประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างและการตกแต่งองค์ประกอบโครงสร้าง
 5. องค์กรของสายการสื่อสารที่สมบูรณ์รวมถึงการจัดหาแสงน้ำและก๊าซ

การคำนวณการลดหย่อนภาษีเมื่อซื้ออพาร์ทเม้นท์

จำนวนของการหักภาษีรวมถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

 1. การได้มาซึ่งอาคารที่พักอาศัย
 2. การซื้อสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเฉพาะในบ้านที่ยังไม่แล้วเสร็จ
 3. ซื้อวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการก่อสร้าง
 4. งานตกแต่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงบนทรัพย์สินที่ได้มาโดยเฉพาะเพื่อที่อยู่อาศัย รายการนี้ยังรวมถึงเอกสารการออกแบบซึ่งกำหนดประมาณการสำหรับรายการทั้งหมดของงานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์และการตกแต่งสถานที่พัก

การหักภาษีจะคำนึงถึงจำนวนเงินซึ่งจะไปสิ้นสุดการก่อสร้างและการหุ้มอาคารมีความจำเป็นต้องระบุในสัญญาสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่บ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ในรายการในการเตรียมการลดหย่อนภาษีนั้นไม่สำคัญ หากคุณต้องการพัฒนาขื้นใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ประปาออกแบบการทำธุรกรรมที่จำเป็นทั้งหมดพลเมืองทุกคนนี้จำเป็นต้องขายเพื่อเงินส่วนตัว เมื่อผู้รับบำนาญซื้ออพาร์ทเมนท์การลดหย่อนภาษีจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อทำงานและมีงานทำอย่างเป็นทางการเท่านั้น

ได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับพาร์ทเมนต์

การลดหย่อนภาษีไม่ได้ใช้ในบางสถานการณ์

กรณีที่การหักลดภาษีไม่ได้นำมาพิจารณา:

 1. ในกรณีที่มีการจ่ายเงินเพื่อการก่อสร้างหรือที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จในนามของนายจ้างหรือบุคคลอื่น ๆ ส่วนหนึ่งของจำนวนเงินทุนคลอดบุตรหรือการเงินที่อยู่ในงบประมาณ
 2. หากสัญญามาตรฐานสำหรับการขายอพาร์ทเมนต์ได้ลงนามระหว่างญาตินั่นก็คือฝ่ายที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน

จำนวนลดหย่อนภาษีที่แน่นอน

หากทรัพย์สินนั้นได้มาจากการแบ่งปันอสังหาริมทรัพย์จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2014 จำนวนการหักภาษีจะถูกแบ่งเท่า ๆ กันระหว่างเจ้าของ หลังจากเวลานี้สิทธิ์นี้ถูกเพิกถอน การหักค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินจะถูกแจกจ่ายให้กับเจ้าของแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าส่วนใดของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการได้มาซึ่งทรัพย์สินเฉพาะ

เมื่อพ่อแม่ซื้อที่อยู่อาศัยพร้อมกับลูกพวกเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะกระจายการหักภาษีออกเป็นส่วน ๆ และนำจำนวนทั้งหมดไปสู่ครอบครัวเดียวกัน บางครั้งการซื้อที่อยู่อาศัยจะทำภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับการชำระเงิน ในกรณีนี้การลดหย่อนภาษียังกระจายไปทั่วพารามิเตอร์ทั้งหมดเนื่องจากข้อสรุปของสัญญานี้ไม่ได้ขัดแย้งกับกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย

ทรัพย์สินที่คู่สมรสทั้งสองซื้อหลังจากการแต่งงานได้รับการยอมรับทรัพย์สินทั่วไปของพวกเขาเพื่อให้การหักภาษีให้กับพวกเขาโดยไม่ต้องสาขา ในกรณีนี้จำนวนเงินจะถูกหารด้วยข้อตกลงร่วมกัน

การลดหย่อนภาษีจำนองแบน

จะได้รับการลดหย่อนภาษีได้อย่างไร?

ในการรับการลดหย่อนภาษีคุณต้องเป็นผู้เสียภาษีและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. มีการกรอกคำประกาศอย่างระมัดระวังนำโดยแบบฟอร์ม 3-NDFL
 2. มีการอ้างอิงจากแผนกบัญชีซึ่งต้องได้รับ ณ ที่ทำงาน มันแสดงจำนวนเงินที่ได้รับและถูกระงับ มันได้รับการพัฒนาในรูปแบบสม่ำเสมอ 2-NDFL

เมื่อคำนวณการลดหย่อนภาษีสำหรับอพาร์ทเมนท์เอกสารจะถูกจัดเตรียมในรายการต่อไปนี้:

 1. ใบรับรองยืนยันการลงทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของทั้งอาคารที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้วและโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
 2. หลักฐานการซื้ออพาร์ทเมนท์หรือห้องพักรวมถึงการถ่ายโอนอพาร์ทเมนต์เต็มรูปแบบหรือแชร์ใน ใบรับรองที่เหมาะสมของการลงทะเบียนยังเป็นเจ้าของที่เหมาะสม รายการเอกสารจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกรรม
 3. เมื่อมีการซื้อที่ดินที่อาคารบางแห่งจะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ใบรับรองการลงทะเบียนของความเป็นเจ้าของที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะที่ดิน

เอกสารการหักภาษีซื้ออพาร์ทเม้นท์

สำเนาเอกสารการชำระเงิน

เมื่อคำนึงถึงการลดหย่อนภาษีสำหรับอพาร์ทเมนท์เอกสารจะต้องรวบรวมและจัดระบบโดยไม่ล้มเหลว

 1. ยืนยันว่าผู้เสียภาษีทรัพย์สินที่ได้มาด้วยเงินส่วนตัว ในการทำเช่นนี้คุณต้องแสดงเอกสารบางอย่าง เหล่านี้คือใบเสร็จรับเงินต่างๆที่ได้รับชำระสำหรับคำสั่งซื้อใบเสร็จใบแจ้งยอดธนาคารที่ยืนยันการโอนเงินจากบัญชีผู้เสียภาษีไปยังบัญชีของผู้ขาย เงินสดหรือใบเสร็จรับเงินการขาย กระทำการยืนยันข้อเท็จจริงของการซื้อสินค้าบางอย่างจากบุคคลที่ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้ขายจะต้องป้อน - ที่มีอยู่ในหนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการจ่ายที่ดีเงินให้สินเชื่อหรือดอกเบี้ยค้างรับตามข้อสรุปของสัญญาเงินกู้ หมวดหมู่นี้ยังรวมถึงการจำนองอพาร์ทเม้น การลดหย่อนภาษีจะคำนวณตามแผนพิเศษ หากไม่มีเช็คเงินสดในกรณีนี้เอกสารดังกล่าวอาจเป็นแถลงการณ์พิเศษรวมทั้งใบรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกเงินกู้ว่าได้จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดที่จำเป็นแล้ว เมื่อคุณซื้ออพาร์ทเม้นท์เอกสารการหักภาษี (หรือมากกว่านั้นคือการมีอยู่ของพวกเขา) จัดเตรียมองค์ประกอบทั้งหมด

ซื้ออพาร์ทเม้นท์โดยการลดหย่อนภาษีผู้รับบำนาญ

เอกสารสำหรับการซื้ออพาร์ทเม้นท์ในความเป็นเจ้าของร่วม

เมื่อมีการซื้อพื้นที่อยู่อาศัยในความเป็นเจ้าของร่วมคุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 1. สำเนาใบยืนยันการสมรส
 2. ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นคำสั่งสำหรับการสะสมให้แต่ละฝ่ายของส่วนหนึ่งของการหักภาษีเทียบเท่ากับทรัพยากรทางการเงินที่ใช้ไปหรือได้รับมอบหมายจากข้อตกลงส่วนบุคคล

การลดหย่อนภาษีทรัพย์สินสำหรับอพาร์ทเมนต์เมื่อสมัครนายจ้าง

หากคุณหันไปหานายจ้างจะต้องเสียภาษีการลดหย่อนได้รับอนุญาตก่อนสิ้นสุดระยะเวลาภาษีอย่างไรก็ตามคุณต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษนี้ในหน่วยงานด้านภาษี ในการใช้งานเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เสียภาษีจะต้อง:

 1. เขียนแอปพลิเคชันพิเศษ การลดหย่อนภาษีสำหรับอพาร์ทเมนท์สามารถทำได้หลังจากยื่นเอกสารเท่านั้น มันระบุสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ระบุไว้
 2. มีความจำเป็นต้องเตรียมสำเนาของเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องมีการลดหย่อนภาษีสำหรับอพาร์ทเมนท์
 3. ดำเนินการไปยังหน่วยงานภาษี ณ สถานที่ถาวรการลงทะเบียนแอปพลิเคชันที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยชุดเอกสารประกอบที่จำเป็นล่วงหน้าและเป็นระบบ เอกสารทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับพาร์ทเมนต์
 4. หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนจะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานด้านภาษีที่จะได้รับการหักภาษีเต็มจำนวน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากปฏิบัติตามกฎทั้งหมดและผู้จัดหาเอกสารเต็มรูปแบบเพราะมิฉะนั้นกระบวนการในการขึ้นและรับการลดหย่อนภาษีอาจซับซ้อนและล่าช้า

การเคลมภาษี

เพื่อรับการลดหย่อนภาษีอสังหาริมทรัพย์อพาร์ทเมนท์คุณต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดและต้องติดต่อหน่วยงานด้านภาษี จำนวนเงินจะได้รับเฉพาะในกรณีที่เงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินและการสมัครได้ปฏิบัติตาม จากนั้นเงินจำนวนมากพอสมควรกำลังรอบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น (0)

เพิ่มความคิดเห็น