/ / ระบบภาษีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของนโยบายของรัฐ

ระบบภาษีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของนโยบายของรัฐ

ระบบภาษีมีความซับซ้อนของภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากหน่วยงานธุรกิจและประชาชนทั่วไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่นรหัสภาษี) ความจำเป็นในการดำรงอยู่จะถูกกำหนดโดยหน้าที่ของรัฐและขั้นตอนของการพัฒนาขึ้นอยู่กับลักษณะทางประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการของรัฐ กล่าวคือองค์กรและโครงสร้างของระบบภาษีควรเป็นตัวบ่งชี้ระดับประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

หลักการก่อสร้าง

ระบบภาษีเป็นชุดใบเสร็จรับเงิน,เรียกเก็บเงินจากงบประมาณในระดับต่างๆการก่อสร้างซึ่งจะดำเนินการบนพื้นฐานของหลักการบางอย่างตามรหัสภาษีและรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย ระบบภาษีภายในประเทศมีลักษณะเป็นแบบสามระดับซึ่งหมายถึงส่วนหนึ่งของภาษีของรัฐบาลกลางภูมิภาคและท้องถิ่น ประเภทนี้สอดคล้องกับการปฏิบัติของประเทศต่างๆของโลกอย่างครบถ้วน

ระบบภาษีคือ

หลักการสำคัญของระบบภาษีให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ:

- แต่ละคนต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมในเวลาที่เหมาะสม

- ภาษีไม่เลือกปฏิบัติและไม่สามารถใช้ในรูปแบบต่างๆขึ้นอยู่กับเกณฑ์เชื้อชาติสังคมหรือศาสนา

- อัตราที่แตกต่างกันไม่ได้ใช้รวมทั้งผลประโยชน์บางอย่างขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดตั้งทุนหรือสัญชาติ

- ไม่อนุญาตให้มีการเด็ดขาดในการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

ระบบภาษีอากรและภาษีอากร

ระบบภาษีอากรและภาษีอากร
ประสิทธิผลของระบบภาษีใด ๆ ควรจะมั่นใจโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อกำหนดและหลักการพื้นฐานของการเก็บภาษี:

- ความยุติธรรมซึ่งหมายถึงความสม่ำเสมอและสัดส่วนในการกระจายภาษีระหว่างประชาชน

- ความเชื่อมั่นซึ่งประกอบด้วยการกำหนดจำนวนเงินวิธีการและเวลาชำระเงิน

- สะดวกสบาย: เก็บภาษีได้ในเวลาที่สะดวกที่สุดและเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้จ่ายเงิน

- เงินฝากออมทรัพย์หมายถึงการลดค่าใช้จ่ายเมื่อเรียกเก็บภาษี

หลักการเหล่านี้ถูกกำหนดโดยเร็วที่สุดเท่าที่ศตวรรษที่ 18 โดย A. Smith

หน้าที่ของระบบภาษี

ระบบนี้ทำหน้าที่เป็นกลไกสำหรับการบริหารงานสาธารณะเพื่อแจกจ่ายหรือแจกจ่ายรายได้ซึ่งกำหนดโดยหน้าที่ของตน

หน้าที่ของระบบภาษี
ดังนั้นระบบภาษีเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดรายได้ด้านงบประมาณของรัฐที่ใช้เพื่อการต่างๆของประเทศแสดงในเนื้อหาของเครื่องมือของรัฐกองทัพพื้นที่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นการแสดงออกของฟังก์ชันการคลังในระบบภาษี

ระบบภาษีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพกฎระเบียบทางเศรษฐกิจของรัฐที่ปรากฏในผลกระทบต่อการทำสำเนาทางสังคมเนื่องจากการแนะนำของข้อ จำกัด บางอย่างหรือการดำเนินการควบคุมง่ายของกระบวนการบางอย่าง ดังนั้นในการปรากฏตัวของระบบภาษีนี้มันเป็นคำถามของการทำงานทางเศรษฐกิจของ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น (0)

เพิ่มความคิดเห็น